Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Chữ ''tử'' trong cuộc sống !

Chết trong chùa gọi là Tự Tử smoke
Bị cảm mà chết gọi là Cảm Tử
Chết 1 cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử 77
Chết mà bị điện giật gọi là Ðiện Tử
Cha chết gọi là Phụ Tử
Mẹ chết gọi là Mẫu Tử
Em chết gọi là Ðệ Tử
Vợ chết gọi là Thê Tử
Thầy giáo chết gọi là Sư Tử
Học trò chết gọi là Sĩ Tử
Quân lính chết gọi là Quân Tử
Bị đánh bầm dập chết gọi là Nhừ Tử
Chết mà bị chặt ra nhiều khúc gọi là Thái Tử
Già quá mà chết gọi là Lão Tử
Ăn bánh bao nhiều quá mà chết gọi là...........BAO TỬ