Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Hướng dẫn cách tạo bo-blog trên free hostSpoiler:Chương trình nhật ký Bo-Blog là chương trình blog cá nhân 1 người dùng do Bob viết, chạy trên PHP và CSDL MySQL. Đây là chương trình miễn phí có mã nguồn, ai cũng có thể tải về miễn phí, có thể phân phối trên cơ sở không vi phạm quy định của thỏa thuận này, có thể sử dụng miễn phí trên cơ sở không tiến hành hoạt động thương mại mà không phải nộp lệ phí.
Ở đây mình sẽ hướng dẫn cài đặt bo-blog trên free host http://summerhost.info

I/ Hosting : (ai có host rồi thì bỏ qua phần này nhé ^^)

- Bạn vào http://summerhost.info (Nghía thử cái info nó thế nào ^^ : 10000MB Bandwidth - 300MB Space - PHP 5 & MySQL - 24/7 Tech Support. Ngoài ra, host này là con của byethost nên không sợ die bất ngờ, chủ là người Việt ^^.. àh, tất cả các script phải up vào trong folder htdocs thì mới chạy đc nhé ^^)

- Nhấn vào tab Register :- Điền thông tin vào :+ username.summerhost.info : username bạn chọn
+ password : mật khẩu
+ Email Address : địa chỉ email
+ Site Category : phân loại website của bạn, em chọn Personal
+ Site Language : English, vì đâu có tiếng việt ^^
+ Enter Security Code : điền mã xác nhận
Nhấn nút Register là xong phần đăng ký web

Nếu thành công thì sẽ có thông báo :

Trích dẫn nội dung:
Tài khoản đã được tạo, hãy check mail để xem thông tin về tài khoản.

Nếu không thấy bạn hãy kiểm tra tại Junk/Trash mail để tìm thông tin về tài khoản.

- Bạn sẽ nhận được một mail có nội dung như sau :

Trích dẫn nội dung:
Cpanel Username: sum_xxxxxx
Cpanel Password: xxxxx
Your URL: http://boblogtest.summerhost.info or http://www.boblogtest.summerhost.info
FTP Server : ftp.summerhost.info
FTP Login : sum_xxxxxx
FTP Password : xxxxxx
MySQL Database Name: MUST CREATE IN CPANEL
MySQL Username : sum_xxxxxx
MySQL Password : xxxxxx
MySQL Server: SEE THE CPANEL

POP3 Server : mail.summerhost.info
POP3 Username : sum_xxxxxx
POP3 Password : xxxxxx

Cpanel URL: http://cpanel.summerhost.info

Chú ý phần in đậm nhé.

- Cpanel Username: sum_xxxxxx : username để bạn đăng nhập vào cpanel, với xxxxxx là số bất kì
- Cpanel Password : xxxxx : password bạn đăng ký
- FTP Server : ftp.summerhost.info : server để bạn login vào FTP
- Cpanel URL: http://cpanel.summerhost.info : link vào cpanel

Giờ thì phần đăng ký host okie rồi.


II/ Cài đặt bo-blog :

Download : http://www.bo-blog.com/index.php?l=vi&mod=down

Cách cài đặt :
- Download mã nguồn bo-blog về máy, giải nén.
- Đổi tên thư mục bo-blog thành bất cứ gì bạn thích, ở đây mình đổi thành blog.
- Upload tất cả lên host, có thể dùng www.web2ftp.de hoặc dùng FlashFXP up lên.

Chờ nó up...lâu quá............. =.="

Okie, up xong, vào link http://ten-host-cua-ban.com/blog/install/install.php để bắt đầu install

- Bước 1 : nó sẽ hỏi bạn chọn ngôn ngữ nào, chọn Vietnamese


- Bước 2 : nó sẽ hỏi bạn sẽ cài đặt mới bo-blog hay nâng cấp, chọn cài đặt mới


- Bước 3 : Đọc thỏa thuận sử dụng

- Bước 4 : đăng nhập vào http://cpanel.summerhost.info bằng Username và password trong mail đã gởi. Nhấn vào :
MySQL Manager

Tạo database : Ở dòng Make a new database, bạn điền tên Database sẽ tạo vào, database đc tạo ra có dạng sum_xxxxx_xxxxxx, ở đây mình điền blog

Quay lại trang cài đặt bo-blog, điền vào :

+ Địa chỉ MySQL:ở trang MySQL Manager của cpanel, kéo xuống, để ý dòng dưới đây :
MySQL Host Name : sqlx.summerhost.info (x là 1 số từ 1 -> 4, tùy host bạn)
+ Tên người dùng MySQL:username của bạn dùng để truy cập cpanel đã gởi trong mail
+ Mật khẩu MySQL:mật khẩu truy cập cpanel
+ Tên CSDL MySQL:tên database bạn vừa tạo
+ Vị trí của blog : đường dẫn tới blog của bạn, vd : http://boblogtest.summerhost.info/blog
+ Mã ký tự:chọn dòng Ép máy chủ dùng UTF-8 lưu và đọc dữ liệu- Bước 5 : Thiết lập thông tin blog
+ Tên quản lý:vd admin
+ Mật khẩu quản lý : mật khẩu đăng nhập vào bo-blog, chỉnh sửa cấu hình..v.v.
+ Đổi mật khẩu quản lý:xác nhận lại mật khẩu
+ Tên Blog:Tên Blog
+ Mô tả Blog:Mô tả Blog

- Bước cuối : xóa thư mục install trên host vừa up.