Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

2 cách làm mới MS Outlook


Có lẽ Microsoft Outlook là phần

mềm duyệt mail POP3 khá thân thuộc với hầu hết dân văn phòng vì ứng dụng này đi

kèm với bộ Microsoft Office. Giao diện của MS Outlook khá đơn giản và khô khan.

Tuy nhiên, Nếu biết thay đổi một tí, bạn sẽ thấy nó cũng không quá tệ….

{mos_ri:Outlook,Word,PowerPoint,Office}

  1. Chọn Trang

    Outlook Today làm trang khởi động.

Trong Microsoft Oulook, có một

trang web gọi là Outlook Today dùng để liệt kê các sự kiện, cũng như thư mới, …

trong ngày. Để kích hoạt trang này, bạn làm như sau:

- Trong mục All Mail Folder chọn thư mục Personal

Folders (Có thể tên khác, tùy theo bạn qui định khi cài đặt mail).

- Trên góc phải phía trên trang Outlook Today, chọn Customize Outlook Today…

- Trong trang Customize

Outlook Today, chọn When starting,

go directly to Outlook Today. Nhấp Save

change để thay đổi

  1. Thay đổi

    cách xem email.

Thay đổi cách sắp xếp email sẽ

giúp cho bạn thấy vui mắt hơn mà còn giúp bạn tiết kiệm thời gian khi phải làm

việc với email thường xuyên.


- Để thay đổi cách xem email, từ màn hình xem thư

mục Inbox, bạn vào menu View > Arrange by > chọn cách sắp xếp mail theo ý

bạn (Conversation chẳng hạn).

- Để thay đổi khung xem thư từ phải xuống bên dưới,

từ màn hình xem thư mục Inbox, bạn vào menu View > Reading Panel > Bottom

- Để xem trước nội dung thư mà không cần mở thư,

vào menu View > AutoPreview.


Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh