Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Bỏ đường viền đáng ghét khi chèn hình vào blog trong Google Blogger

Bạn muốn hình chèn vào blog có viền như thế này

( hình 1 )

hay là như thế này


( hình 2 )

Nếu muốn hình ở blog của bạn trong như hình 2 tức là không có đường viền "đáng ghét" đó thì hãy vào Bố Cục > Chỉnh Sửa HTML > Mở Rộng Mẫu Tiện Ích

Tìm đến dòng này

.post img {

và tìm xóa những phần có từ border trong phần

.post img {

.....

}

Lưu ý : trước tiên bạn hãy Tải xuống Mẫu đầy đủ mẫu template của mình trước nhe

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh