Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

chèn biểu tượng yahoo!Trước đây bạn đã được hướng dẫn cách đưa biểu tượng hiển thị trạng thái trực tuyến của mình khi đang dùng Yahoo! Messenger vào blog, hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến việc chèn thêm biểu tượng chia sẻ bài viết qua trình tin nhắn này.

Khi sử dụng biểu tượng, một thông điệp bao gồm tên bài viết đi kèm liên kết của nó sẽ tự động được chèn vào khung nhập nội dung của chương trình tán gẫu. Và đây là đoạn code:

<a expr:href='"ymsgr:sendIM?+&m=" + data:post.url + " <== " + data:post.title'><img class='icon-action' src='http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/ymr.jpg' title='Gửi bài viết này cho bạn bè qua Yahoo! Messenger!'/></a>

Trong đó link biểu tượng được làm nổi bậc và bạn có thể thay bằng một trong những biểu tượng dưới (Với Firefox nhấn phải chuột chọn Copy Image Location hoặc Properties -> Chọn chép link ở Address(URL)):Cách chèn vào Blogger:

Tùy theo template và vị trí mong muốn, nhìn chung bạn có thể đặt biểu tượng cạnh Label (Nhãn) của bài viết hoặc cạnh các thông tin khác như tác giả, giờ đăng bài,...

Đăng nhập Blogger, lưu lại template đang dùng, chọn Expand Widget Templates (Mở rộng tiện ích mẫu) và tìm đoạn vị trí gợi ý dưới:
 <div class='post-footer'>
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>

<span class='post-author vcard'>
<b:if cond='data:top.showAuthor'>
<data:top.authorLabel/>
<span class='fn'><data:post.author/></span>
</b:if>


<span class='post-timestamp'>
>b:if cond='data:top.showTimestamp'>
<data:top.timestampLabel/>
<b:if cond='data:post.url'>
<a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601'><data:post.timestamp/></abbr></a>
</b:if>
</b:if>


<span class='post-comment-link'>
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 <data:top.commentLabel/><b:else/><data:post.numComments/><data:top.commentLabelPlural/></b:if></a>
</b:if>
</b:if>
</span>

<span class='post-icons'>

<b:if cond='data:post.emailPostUrl'>
<span class='item-action'>
<a expr:href='data:post.emailPostUrl' expr:title='data:top.emailPostMsg'>
<img alt='' class='icon-action' src='http://www.blogger.com/img/icon18_email.gif'/>
</a>

</b:if>

<b:include data='post' name='postQuickEdit'/>


</div>

<div class='post-footer-line post-footer-line-2'>

<span class='post-labels'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<data:postLabelsLabel/>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast != "true"'>,</b:if>
</b:loop>
</b:if>


</div>

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh