Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Chèn thủ thuật hiển thị tiêu đề và ẩn nội dung bài đăng (dành cho Blogger cũ)

hướng dẫn về hiển thị tiêu đề và ẩn nội dung bài đăng theo nhãn dành cho bạn đọc dùng Blogger mẫu kiểu cũ không muốn hiển thị bài đăng theo cách truyền thống. Với thủ thuật này, khi người đọc bấm vào nhãn muốn xem, các bài đăng trên nhãn này chỉ hiển thị tiêu đề còn nội dung được ẩn đi, người đọc chỉ việc click vào dòng ghi chú để mở hoặc đóng nội dung, rất giống với kiểu Peekaboo dành cho Blogger mới tuy nhiên không có phần tóm tắt.

Các bước tiến hành như sau:
Bước 1. Sao lưu template hiện thời của bạn.

Bước 2. Thêm CSS vào style. Bạn chỉ cần chép đoạn mã dưới chèn giữa hai thẻ .
<meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">l;<meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml">

.posthidden {display:none}
.postshown {display:inline}

Bước 3. Thêm JavaScript vào header. Bạn sẽ sử dụng đoạn JavaScript dưới đây đưa vào giữa hai thẻ <head></head>. Đoạn mã này chứa hàm điều khiển ẩn hiện bài đăng.
<meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml">

<script type="text/Javascript">
function expandcollapse (postid) {
whichpost = document.getElementById(postid);
if (whichpost.className=="postshown") {
whichpost.className="posthidden";
}
else {
whichpost.className="postshown";
}
}
</script>

Bước 4. Cuối cùng bạn chỉ cần vào Edit HTML (Chỉnh sửa HTML) tìm đoạn mã sau:
<meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml">


<div class="post"><a name="<$BlogItemNumber$>"></a>
<BlogItemTitle>
<h3 class="post-title">
<BlogItemUrl><a href="<$BlogItemUrl$>" title="external link"></BlogItemUrl>
<$BlogItemTitle$>
<BlogItemUrl></a></BlogItemUrl>
</h3>
</BlogItemTitle>

<div class="post-body">
<div>
<$BlogItemBody$>
</div>
</div>

Và thay thế bằng:
<meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml">


<div class="post"><a name="<$BlogItemNumber$>"></a>
<BlogItemTitle>
<h3 class="post-title">
<BlogItemUrl><a href="<$BlogItemUrl$>" title="external link"></BlogItemUrl>
<$BlogItemTitle$>
<BlogItemUrl></a></BlogItemUrl>
</h3>
</BlogItemTitle>
<span class="posthidden" id="<$BlogItemNumber   <span class="posthidden" id="<$BlogItemNumber$>1">
amp;gt;1">
<$BlogItemBody$><br />
</span>
<p>
<a href="javascript:expandcollapse('<$BlogItemNumber$>1')">
[+/-] Ẩn/Hiện bài đăng này</a>
</p>
</div>

Tất nhiên bạn có thể thay đổi đoạn văn bản [+/-] Ẩn/Hiện bài đăng này theo ý thích. Sau khi đưa các đoạn mã trên bạn lưu lại mẫu của mình. Hãy xem cách hiển thị trên blog test: thuthuatblog1.blogspot.com.

Ngoài hiển thị như bài viết này, bạn còn biết cách làm bài đăng chỉ hiển thị phần tóm tắt và ẩn đi phần nội dung mà Khánh đã giới thiệu dành cho Blogger kiểu cũ. Với Blogger kiểu mới, bạn có thể xem bài hướng dẫn trước đây, còn cách hiển thị giống hướng dẫn này sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Với mỗi kiểu có ưu nhược điểm riêng. Ở cách này, bạn không cần thay đổi cấu trúc đăng bài, tuy nhiên không có phần tóm tắt sau tiêu đề. Nhưng được cái lợi là bạn chỉ cần thay đổi một lần trong template của mình.

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh