Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Code Java chụp màn hình máy tính

Ai cần thì sử dụng nha, phát triển viết một phần mềm có liên quan cũng hay đấy, mình dùng cái này để làm đề tài môn lập trình mạng - một chương trình giống EasyCafe có tên Vietcafenet có thể chụp màn hình của client ^_^ (ai mua ko, mình bán rẻ cho, hihi)

Bạn có thể lưu file dạng khác: GIF hoặc PNG, chỉ cần đổi đuôi của tên file là được.

import java.awt.*;
import java.awt.image.*;
import java.io.*;
import javax.imageio.*;

public class CaptureScreen {
public static void main(String[] args) throws Exception {

try {
System.out.println(”Doi 1 giay nao…”);
Thread.sleep(1000);
} catch(Exception e) {
System.exit(1);
}

String outFileName = “screen.jpg”;

Toolkit toolkit = Toolkit.getDefaultToolkit();
Dimension screenSize = toolkit.getScreenSize();
Rectangle screenRect = new Rectangle(screenSize);
Robot robot = new Robot();

BufferedImage image = robot.createScreenCapture(screenRect);

ImageIO.write(image, “jpg”, new File(outFileName));
System.out.println(”Da luu vao file “” + outFileName + “”.”);
}

}

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh