Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Delphi (ngôn ngữ lập trình)

Delphi là một ngôn ngữ lập trình của hãng Borland dựa trên nền Pascal với các phần mở rộnghướngđối tượ ng (nên còn có tên gọi trước đó là Object Pascal). Delphi ban đầu được thiết kế trên môi trường đồ họa phát triển tích hợp (Integrated Development Environment) trên Microsoft Windows, tuy nhiên hiện nay nó cũng cho phép xây dựng các ứng dụng theo kiến trúc LinuxMicrosoft .NET.

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh