Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Hướng dẫn cài đặt chương trình Borland C++3.1

Đầu tiên hãy tải chương trình Borland C 3.1 đầy đủ tại các liên kết sau đây:

Bản cài đặt BC++3.1

Sau khi tải về giải nén ra một thư mục nào đó trên một ổ đĩa nào đó. Ví dụ BC31 trên ổ đĩa D:

Mở thư mục vừa giải nén chứa bộ cài chương trình Borland C++ 3.1 nó sẽ có hình như sau: (Chú ý các vị trí khoanh vùng màu đỏ).Click đúp chuột vào file INSTALL.EXE để mở nó nên. Sau khi mở chương trình Install sẽ như sau:
Bạn cứ theo hình mà tiếp tục nhé. Mình sẽ nói thêm khi nào cần thiết.Chọn xong bạn nhấn phím ESC sẽ trả về một màn hình như sau. Với các thư mục bạn đã chọn ở bước trên (Có thể hơi khác với hướng dẫn một chút)
Bây giờ thì, Vui lòng chờ, quá trình cài đặt đang được tiến hành.
Nếu không vấn đề gì thì sẽ xuất hiện hộp thoại sau:

Nhấn một phím bất kỳ để tiếp tục: Một hộp thoại khác hiện ra (Nếu bạn đọc được hãy đọc nó nhé, để tiện cho việc sử dụng sau này).

Vậy là quá trình cài đặt đã thành công. Xin chúc mừng bạn nhé.

Mở thư mục BorlandC sau khi cài đặt sẽ như sau:


Chú ý các chỗ khoanh vùng màu đỏ ở chỗ này nhé. Lát nữa ta còn dùng đến nó.

Và chúng ta bắt đầu chạy thử chứ nhỉ. Nhưng mà chờ Dreaminess lát đã, vì hơn một tiếng Dreaminess ngồi chụp, in, upload .... bây giờ phải đi kiếm chút nước để lấy lại tinh thần. oạch.

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh