Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Hướng dẫn cài TextPad+Borland C++ Builder

Bây giờ bạn Download file này về.
http://www.wru.edu.vn/khmt...
Khi Download về bạn sẽ có 1 file như thế này !
Sau đó,bạn nhấp đúp chuột vào file này sẽ hiện lên bảng sau ,Nhấn Yes

Thấy bảng này là cài đặt đã hoàn tất !
Nhấn Finish.Sau đó bạn vào ổ C:\Borland\TextPad\
Bạn sẽ thấy file TextPad.exe.Đưa nó ra ngoài Desktop bằng cách chuột phải chọn Send to => Desktop


Còn đây là kết quả !!!!


Chúc các bạn thành công!!

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh