Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Làm quen với tag

Có bạn gửi tin nhắn trên meebo room của ThuThuatChoBlogger.BlogSpot.com hỏi làm thế nào để hiển thị một hình nhỏ mà khi click vào hình này thì một hình lớn hơn của nó hiện ra. Thật ra nếu bạn là dân IT thì chuyện này quá đơn giản, những người chưa biết về HTML (hypertext markup language: ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) thì thấy nó rối lắm và phức tạp. Tôi sẽ hướng dẫn bạn về tag này.

Những gì bạn nhìn thấy trên trình duyệt của bạn như hình ảnh, âm thanh, ký tự … khi bạn lướt web thật ra nó được lưu trữ ở đâu đấy trên các webserver. Chúng được liên kết với nhau thông qua những siêu liên kết (hyperlink), được tải về máy của bạn và hiển thị trên trình duyệt.

Trước hết, để hiển thị một hình ảnh, trong HTML hình ảnh này phải để trong tag

Nếu bạn có liên kết đến hình ảnh. Ví dụ: http://i198.photobucket.com/albums/aa172/giangdaytructuyen/thuthuatchoblogger/animation_thumb.gif để hiện thị bạn phải đặt nó nắm trong tag như sau:


<img src="http://i198.photobucket.com/albums/aa172/giangdaytructuyen/thuthuatchoblogger/animation_thumb.gif" />

Kết quả hiển thị


Nếu bạn muốn Hình ảnh liên kết đến một trang web, bạn cần thay text bằng tag dùng cho hình ảnh như ở trên.

<a href="http://www.giangdaytructuyen.com"/><img border="0" src="http://i198.photobucket.com/albums/aa172/giangdaytructuyen/thuthuatchoblogger/animation_thumb.gif" />
</a>

Ví dụ tôi sử dụng link đến trang http://www.giangdaytructuyen.com


Kết quả hiển thị:
Nếu bạn muốn hình ảnh link đến hình ảnh, như vậy sẽ là

<href="http://i198.photobucket.com/albums/aa172/giangdaytructuyen/thuthuatchoblogger/animation_thumb2.gif"/>

Kết quả hiển thị


Bạn có thể định theo phần trăm.

Chưa hết
nếu bạn muốn khi click vào hình này thì tự động một cửa sổ mới chứa
hình ảnh hiển thị chứ không phải hình ảnh load thay thế ngay trang bạn

<a href="http://i198.photobucket.com/albums/aa172/giangdaytructuyen/thuthuatchoblogger/animation_thumb.gif" target="_blank"><img width="50" weight="50" src="http://i198.photobucket.com/albums/aa172/giangdaytructuyen/thuthuatchoblogger/animation_thumb.gif" />
</a>

Để sử dụng tag này, ngay tại cửa sổ đăng bài của
bạn, click trên Edit Html để chèn tag vào nơi bạn cần minh hoạt hình
ảnh và soạn thảo.


chuc thanh congLoading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh