Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Ẩn thông báo trạng thái trong kết quả tìm kiếm và phân loại

Khi tìm kiếm bài viết của blog bằng công cụ tìm kiếm có trên thanh công cụ Blogger, hoặc khi chọn một nhãn (label) nào đó để xem các bài đăng cùng nhãn, nếu quan sát kỹ bạn sẽ thấy một thông báo nhỏ hiển thị ngay phía trên kết quả (Xem hình).
Nếu không thích có thông báo này, mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp bạn loại bỏ:

Cách 1: Vô hiệu hóa đoạn mã hiển thị trạng thái. Đăng nhập blog, vào thẻ Layout (Bố cục) | Edit HTML (Chỉnh sửa HTML) và đánh dấu chọn Expand Widget Templates (Mở rộng tiện ích mẫu), tìm và thêm hai thẻ như sau:
<meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><:link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml">Cách 2: Thêm đoạn CSS sau đây vào bất kỳ vị trí nào giữa trong template của blog:
<meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml">

.status-msg-wrap {
display: none;
}

Hãy thử hai gợi ý trên biết đâu có hiệu quả đấy!

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh