Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Sao lưu (back up) dữ liệu cho blogwordpress

Bạn tốn bao nhiêu công sức để viết cũng như sưu tầm các bài viết để đưa lên blog. Nhưng một ngày nào đó bạn mở blog lên thì chẳng còn gì cả, có ai đó đã vào và xóa tất cả các bài viết ( Một ai đó đã lấy được username và password của bạn xem Coi chừng mất nick / mail yahoo ). Vậy tốt hơn hết, thỉnh thoảng nên sao lưu lại blog. Bạn có thể dùng bản sao lưu này để post lên 1 blog mới (dùng chức năng Manage >> Import )
Để sao lưu:
click Manage > click Export > click [Download Export File] nó sẽ sinh ra và tải về máy file dạng ví dụ wordpress.2007-05-24.xml. Trong đây chứa tất cả các bài viết cũng như comments.


Đối với các blog khác như blogger thì bạn có thể dùng Blog Backup Online để thực hiện công việc sao lưu tự động. Hiện tại, BlogBackupOnline mới chỉ tương thích với 11 dịch vụ blog thông dụng nhất là Blogger, Friendster, LiveJournal, Movable Type, Multiply, Serendipity, Terapad, Typepad, Vox, Windows Live Space và WordPress mà thôi.

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh