Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Tích hợp bộ gõ tiếng Việt trên blog

Cuối cùng Blogger.com đã hỗ trợ tiếng Việt. Google đã để ý đến đất nước hơn 80 triệu con người này! Sau khi Việt hóa bộ máy tìm kiếm, các chương trình quảng cáo, lần này đến lượt blog. Người khổng lồ đã thể hiện sức mạnh. Các blogger Yahoo! 360 của Việt Nam rồi sẽ lần lượt chuyển sang blogger.com. Bởi vì blogger.com không chỉ là blog như Yahoo! 360 mà còn là sức mạnh của một dịch vụ hosting miễn phí tốt. Tôi sẽ viết một bài nhận xét về blog mà người Việt Nam hay dùng của các nhà cung cấp nước ngoài cũng như trong nước. Bây giờ chúng ta sẽ tích hợp bộ gõ tiếng Việt trên blog.

Trên nhiều diễn đàn Việt Nam bạn thấy việc nhập tiếng Việt rất đơn giản không cần dùng chương trình chạy trên Windows như Vietkey hay Unikey. Để tích hợp bộ gõ tiếng Việt trên blog của bạn, giúp người đọc gõ tiếng Việt vào hộp tìm kiếm mỗi khi thực hiện tìm kiếm. Tác giả Đặng Trần Hiếu đã phát triển chương trình nhập tiếng Việt khá hay và cài đặt dễ dàng.

Hãy download chương trình tại địa chỉ này (click phải chuột chọn Save As hoặc chọn Save Link As... nếu bạn dùng Firefox).

Sau khi download hoàn tất, bạn có thể đổi tên file và upload file này lên page.google.com (Đây là dịch vụ hosting miễn phí của Google cho bạn 100 MB để lưu trữ, nếu bạn chưa kích hoạt hãy dùng Google Account của mình để kích hoạt. Copy đường liên kết đến file này và thay thế liên kết đến file nhập tiếng Việt ở đoạn mã dưới.
<meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"<>meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDIEPCO%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml">

<script language="javascript1.2" type="text/javascript" src="liên kết đến file nhập tiếng Việt"></script>

Chú ý liên kết đến file nhập tiếng Việt của bạn phải có dạng như http://tencuaban.googlepages.com/nhaptiengviet.js

(tencuaban: Tên tài khoản Google Account; nhaptiengviet: tên của file tôi sửa đổi, nếu không thích sửa thì bạn giữ nguyên)

Sau khi hoàn tất bạn chép đoạn mã này Paste vào HTML/JavaScript (Template | Add Page Element | HTML/JavaScript), lưu lại và di chuyển đến một vị trí bất kỳ trên main column của bạn (tôi chưa kiểm tra nếu đưa vào header và footer thì chương trình có hoạt động hay không).

Bạn cũng có thể chèn đoạn mã này vào ngay chính hộp tìm kiếm hoặc bất kỳ widget nào có sử dụng HTML/JavaScript đều được. Chúc thành công!

Cập nhật: Bạn có thể chèn giữa hai thẻ <body> và </body> hoặc trước </head> hay bất cứ chỗ nào hỗ trợ JavaScript!Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh