Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Thay đổi số Label hiển thị trong Label Widget

Mỗi bài viết của bạn đều cần được đặt vào một hay nhiều Label nhằm tăng Traffic. Có thể bạn sẽ gặp rắc rối với việc có quá nhiều Label trong Label Widget. Vậy tại sao lại không làm gọn Label Widget bằng cách chỉ hiển thị những Label có từ hai hay ba bài viết trở lên?

Giới hạn số Label

Để giới hạn số Label sẽ hiển thị trong Label Widget, bạn hãy đăng nhập vào Dashboard và click Layout. Nếu bạn chưa có một Label Widget, hãy click "Add a Page Element" và chọn "Labels".
Sau khi đã thêm Label Wiget vào Blog, bạn click vào Edit HTML(Một lưu ý nhỏ : luôn lưu template của mình lại trước khi thay đổi những đoạn code trong Template). Bạn click vào Expand Widget Templates.
Trong bảng code, bạn tìm đoạn code dưới đây:


<b:widget id='Label1' locked='false' title='Labels' type='Label'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'>
<h2><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<ul>
<b:loop values='data:labels' var='label'>
<li>
<b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
<span expr:dir='data:blog.languageDirection'>
<data:label.name/>
</span>
<b:else/>
<a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'>
<data:label.name/>
</a>
</b:if>
<span dir='ltr'>(<data:label.count/>)</span>
</li>
</b:loop>
</ul>

<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</span>

và thay toàn bộ đoạn code trên bằng đoạn code dưới đây:

<b:widget id='Label1' locked='false' title='Labels' type='Label'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'>
<h2><data:title/></h2>
</b:if>
<ul>
<script type='text/javascript'>
var labelnum = 0;
<b:loop values='data:labels' var='label'>
if (<data:label.count/> > 2) {
document.write("<li><a expr:href='data:label.url + "?max-results=100"'
rel='nofollow'><span><data:label.name/></span></a>(<data:label.count/>)</li>");
}
</b:loop>
</script>
</ul>
<b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
</b:widget>

Đoạn code dưới đây có tác dụng chỉ hiển thị các label có từ 2 bài viết trở lên trong Label Widget. Nếu bạn muốn hiển thị các label có số bài viết nhiều hơn, bạn có thể thay số hai bằng các số khác.

if (<data:label.count/> > 2) {

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Mong sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các bạn để giúp hoàn thiện nội dung bài viết hơn..
Chúc các bạn có 1 ngày vui vẻ!

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh