Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Thêm hộp tìm kiếm Blogger

Bạn nhúng đoạn code này vào phần thêm tiện ích HTML/JAVASCRIP là ok


<p align="left">
<form id="searchthis" action="LIÊNKẾT/search" style="display:inline;" method="get">
<strong>Tìm kiếm<br/></strong>
<input id="b-query" maxlength="100" name="q" size="20" type="text"/>
<input id="b-searchbtn" value="Search" type="submit"/>
</form></p>


LIÊNKẾT thay bằng địa chỉ của blog.
Chữ màu đỏ Tìm kiếm
thể hiện thông tin cho biết đây là một hộp tìm kiếm. Tuy nhiên không
nhất thiết bắt buộc bạn phải có hoặc dùng cái tên ấy, không dùng cũng
Bên dưới bạn thấy chữ Search cũng màu đỏ, nào ta hãy thay bằng hai từ tiếng Việt “Tìm kiếm” (nhớ dùng mã Unicode-8 nhé).

chẳng ảnh hưởng gì!

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh