Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Thêm nút Add to Blogger


Bạn có thấy trong blog tôi có nút Add to Blogger (hình bên).Vậy nó dùng để làm gì? Nếu bạn là một blogger tại Blogger.com, bạn muốn chèn liên kết đến blog của tôi vào blog của bạn. Bạn chỉ cần click vào nút này. Thật tiện lợi phải không? Vậy làm cái nút này như thế nào?

Đầu tiên bạn chép đoạn mã sau và sửa lại đúng những gì bạn cần. Bạn nên thao tác trong Microsoft Notepad (Start->Programs->Accessories->Notepad) để tránh bị lỗi. Hãy thay đổi những chữ màu đỏ phù hợp với thông tin về blog của bạn.

<form method="POST" action="http://www.blogger.com/add-widget">
<input type="hidden" name="widget.title"
value="Friends' links"/>
<input type="hidden" name="widget.content"
value="<a href='http://diepcothanh.blogspot.com/'>Thủ Thuật Cho Blogger!</a>"/>
<input type="hidden" name="widget.template"
value="<data:content/>" />
<input type="hidden" name="infoUrl"
value="http://diepcothanh.blogspot.com"/>
<input type="hidden" name="logoUrl"
value="http://www.blogger.com/img/icon_logo32.gif"/>
<input type="submit" name="go" value="Add to Blogger"/>
</form>


Sửa xong, bạn paste vào HTML/JavaScript (Template->Page Element | Add a Page Element->HTML/JavaScript) và lưu lại để kết thúc.

Mỗi khi cách truy cập cần chèn liên kết đến blog bạn, họ click vào nút này, Blogger.com sẽ yêu cầu đăng nhập và sau khi đăng nhập kết quả sẽ hiện ra như hình dưới.
Vị khách này cần chọn blog (Select a blog ) muốn chèn liên kết vào (nếu có nhiều blog) và sửa tiêu đề (Title) nếu muốn và click ADD WIDGET để hoàn tất.
nguồn:thuthuatblog.com

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh