Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Widget hiển thị các comment gần đây không cần file js

có một cách hiển thị các comment gần đây mà không cần file js mà chỉ cần chép một đoạn code JavaScript này vào mà thôi


<ul><script style="text/javascript">
function showrecentcomments(json) {
for (var i = 0; i < 10; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var ctlink;

if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
ctlink = entry.link[k].href;
break;
}
}
ctlink = ctlink.replace("#", "#comment-");
var ptlink = ctlink.split("#");
ptlink = ptlink[0];
var txtlink = ptlink.split("/");
txtlink = txtlink[5];
txtlink = txtlink.split(".html");
txtlink = txtlink[0];
var pttitle = txtlink.replace(/-/g," ");
pttitle = pttitle.link(ptlink);
if ("content" in entry) {
var comment = entry.content.$t;}
else
if ("summary" in entry) {
var comment = entry.summary.$t;}
else var comment = "";
var re = /<\S[^>]*>/g;
comment = comment.replace(re, "");

document.write('<li>');
document.write('<a href="' + ctlink + '">' + entry.author[0].name.$t + '</a>');

document.write('<br/>');
if (comment.length < 100) {
document.write(comment);
}
else
{
comment = comment.substring(0, 100);
var quoteEnd = comment.lastIndexOf(" ");
comment = comment.substring(0, quoteEnd);
document.write(comment + '...<a href="' + ctlink + '">(xem thêm...)</a>');
}
}
document.write('</li>');

}
</script>
<script src="http://diepcothanh.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments">
</script></ul>
trong đó


+ i<10 là số comment hiển thị trên blog , ở đây tôi cho hiển thị 10 comment .Nếu muốn hiển thị nhiều hơn thì các bạn cứ chỉnh lại con số mà thôi .


+http://diepcothanh.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments sửa lại thành tên blog của bạn .


Lưu ý , thủ thuật này chỉ áp dụng được với Google Blogger .

nguồn(thantoc.blogspot.com)

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh