Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Xem blog trên điện thoại di động


Nếu không có điều kiện duyệt blog trên máy vi tính, bạn có thể xem blog của mình và bạn bè trên điện thoại di động có kết nối GPRS. Thực hiện như sau:

Truy cập vào website PhoneFeeds (http://phonefeeds.com).

Copy đường dẫn của blog cần xem trên điện thoại di động vào vị trí To Create a “phone feed” simply enter the URL of your favorite blog, rss, rdf or atom feed below and click Go”. Dạng link của một số blog thông dụng như sau:

Với Yahoo 3600, link sẽ có dạng http://blog.360.yahoo.com/blog-N4vnLrQ9eqt0CKF49tMUq6lo1oK6g-?cq=1.
Opera, link có dạng http://my.opera.com/diepcothanh/blog/
Với bo-blog, link có dạng: http://diepcothanh.net

Sau đó, bạn bấm Go.

Website sẽ tại cho bạn một địa chỉ mới nằm trong dòng Success. Your “phone feed” url is http://pfeeds.com/1cd3*. Ngay từ bây giờ, bạn có thể truy cập từ trình duyệt trên điện thoại di động của mình để cùng lướt qua những trang blog ở bất cứ nơi nào

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh