Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Có bao nhiêu người đang xem blog của bạn?

Vào một thời điểm nào đó làm sao để biết có bao nhiêu người đang xem blog? Bài viết trước đây về Meebo tôi đã hướng dẫn bạn tìm hiểu số người cùng một lúc đang đọc blog. Ngoài ra nếu sử dụng www.hitstats.com để thống kê, cũng có thể biết được! Tuy nhiên nếu cần sử dụng một thống kê đơn giản nhất, bạn có thể xem hướng dẫn dưới.

Trước tiên hãy click vào trang http://www.myonlineusers.com/index.php và ghi đầy đủ địa chỉ đến blog của bạn như hình 1 bên dưới.Tiếp theo click trên Generete Code (hình 2) để chép mã và dán vào HTML/JavaScript (Đăng nhập blogger.com, trên Template, chọn Add a Page Element và nhấn Save để lưu lại hay Mẫu, chọn Thêm phần tử trang nếu bạn dùng giao diện tiếng Việt ).

Kết quả hiển thị như hình 3 này.