Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Các bài hướng dẫn PHP cơ bản

Khi vào topic này bạn sẽ tự hỏi PHP là gì? Cấu trúc file PHP như thế nào? Ra sao?

PHP là gì?

- PHP được viết tắt từ: Hypertext Preprocesser.
- Là một loại ngôn ngữ nhúng vào web (script language).
- PHP script có thể thực thi trên máy chủ.
- PHP hỗ trợ nhiều cơ sở dữ liệu như: MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL, Generic ODBC,...
- PHP là phần mềm mã nguồn mở
- Bạn có thể download và sử dụng nó miễn phí

Cấu trúc file PHP như thế nào?

- File php chứa đoạn text, các thẻ html, các đoạn mã nhúng (script)
- File php sẽ được dịch thành file html khi duyệt web.
- File php có phần mở rộng là ".php", ".php3", or ".phtml"

Tại sao phải sử dụng PHP?

- PHP có thể chạy trên nhiều hệ điều hành hiện nay như: Windows, Linux, Unix,...
- PHP có thể tương thích với hầu hết các servers như: Apache, IIS,...
- Có thể download miễn phí từ trang www.php.net
- Dễ học và chạy hiệu quả trên máy server.

Nếu máy chủ của bạn hỗ trợ PHP thì bạn không cần bất cứ thứ gì nữa, Bạn chỉ cần tạo vài file .php và bỏ vào thư mục chứa trang web trên máy chủ và máy chủ sẽ phân tích nó cho bạn. Vì php miễn phí nên hầu hết các web host đều hỗ trợ. Tuy nhiên máy chủ của bạn không hỗ trợ bạn phải cài đặt, bạn có thể download nó miễn phí từ trang http://www.php.net/downloads.php.
Và để chạy php bạn cần hai thứ nữa cho hoàn hảo đó là MySQL và Apache. bài sau mình sẽ hướng dẫn rõ về sự kết hợp này.

<div id="post_message_429">1. CÚ PHÁP CƠ BẢN


- Các đoạn mã PHP thường bắt đầu bằng và kết thúc bằng ?> Bạn có thể đặt các đoạn mã php ở bất cứ đâu trong tài liệu cảu mình. Tuy nhiên ở một số server hỗ trợ cú pháp ngắn hơn bắt đầu bằng và kết thúc bằng ?>. để có sự tương thích cao mình khuyên các bạn nên dùng cú pháp chuẩn là ?> hơn là dùng cú pháp ngắn ?>

- Một file php thường chứa các tag HTML nó cũng giống như file html nhưng nó vài đoạn script của php

- Và đây là một VD đơn giản về PHP script nó sẽ ra câu chào "Chào cả nhà" trên cửa sổ trình duyệt:

<html>
<body>

echo "Chào cả nhà";
?>

</body>
</html>

- Mỗi dòng lệnh được kết thúc bằng dấu chấm phẩy ";". dấu ";" sẽ phân tách các câu lệnh và làm cho đoạn script rõ ràng hơn

- Ở trên ta có dùng một câu lệnh echo để xuất ra trình duyệt một chuổi kí tự
Chú ý bạn phải lưu file lại với phần mở rộng là .php nếu bạn lưu với phần mở rộng là html thì các đoạn script php sẽ không được thực thi

2. Chú thích trong PHP

- Giống như C trong PHP ta dùng "//" để chú thích cho một dòng hoặc /* và */ để chú thích cho cả một đoạn nhiều dòng

<html>
<body>


//dòng chú thích ở đây

/*
Đoạn chú
thích ở đây
*/

?>

</body>
</html>

</div>