Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Cài đặt JDK

Sau khi đã download JDK về máy, bạn double click vào nó để bắt đầu cài đặt. Dưới đây là hình ảnh cài đặt gói JDK 5. Một lần nữa nhắc lại là bạn hãy thoải mái lựa chọn gói cài thích hợp, JDK 5 hay JDK 6 cũng được.

Double click vào gói cài đặt để bắtđầu tiến hành cài đặt.Nếu bạn đã download SDK, các bước cũng tương tự.