Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Công cụ C/C++Khi học lập trình bạn cần sử dụng một công cụ biên dịch (compiler) vì thế mình chia sẽ cho các bạn công cụ mình thường sử dụng bạn nào thích công cụ nào thì download về dùng nhé

1. Turbo C++ v3.0

http://www.mediafire.com/?yeqxkmjgtjx

2. Borland C++ v4.5

http://www.mediafire.com/?zzngamlkyzn

3. Borland C++ v5.02

http://www.mediafire.com/?mljlzjbymmm

4. Dev-C++ 5 beta

http://prdownloads.sourceforge.net/d....9.2_setup.exe

5. Visual C++ 6.0 portable

http://www.mediafire.com/?j49hammxmc9

6. Borland C 3.1

http://www.mediafire.com/?1jjlnidhibe