Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Cách làm ẩn Navbar ( blogspot )

*** Navbar (navigation bar). Biểu tượng là một thanh ngang nằm ở phía trên cùng giao diện blog của bạn?

*** Tác dụng : Navbar cho phép bạn tìm kiếm trên blog ,và nó còn cho phép bạn duyệt blog kế tiếp của bạn

*** Cách làm ẩn Navbar :<style type='text/css'>
#navbar-iframe {
height: 0px;
}
</style>
*** Copy đoạn mã trên và paste vào phía trên tag </head> trong chỉnh sửa HTML ( Trình bày -> Chỉnh sửa HTML – Bạn có thể dùng tổ hợp phím Ctrl + F để tìm tag </head> )
*** Khi bạn muốn cho hiển thị lại Navbar thì chỉ cần thay đổi chiều cao của Navbar ( height: 30px; hoặc bạn tìm đến dòng code trên và xóa nó đi là được .