Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Chèn Khung Hình Ảnh và Ảnh Chuyển Động Vào blog

1 . Chèn hình ảnh vào widget , bài viết trên Blog

* . Sử dụng tag <img/>
+ Muốn chèn hình ảnh lên widget hoặc bài viết bạn sử dụng đoạn mã sau
HTML code 1<img src="[color="black"][color="black"][color="black"][color="black"]http://kieuphong1109.googlepages.com/dung8.gif[/color][/color][/color][/color]" border="0" height="176" width="350" />


- src : là nguồn gốc , đường link dẫn tới ảnh ( bạn chỉ việc thay những chữ màu đỏ bằng đường link dẫn tới ảnh bạn muốn chèn )

- boder : đường viền bao quanh ảnh ( Bạn có thể chọn giá trị bằng 0, 1, 2, 3…tùy thích )

- width : chiều rộng của ảnh

- height : chiều cao của ảnh

HTML code2

<div align=”right” ><img src="http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/duykhanh/JHook001.jpg" border="0" height="176" width="350" /></div>

- Với đoạn mã như trên thì hình ảnh sẽ hiển thị phía bên phải widget ( bài đăng ) của bạn

- Nếu muốn nó nằm về phía bên trái thì bạn chỉ việc thay chữ “right”
bằng “left “, và nếu muốn nó nằm giữa thì bạn thay bằng “center”

Đa số blog có giá trị mặc định là phía bên trái . nếu muốn nó nằm ở
giữa bạn chỉ cần đặt hình ảnh vào giữa hai tag
cho nhanh .

- Có thể thêm liên kết cho ảnh băng cấu trúc sau

<div align=”right” >

<a href=”liên kết bạn muốn chèn”> <

img src="http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/duykhanh/JHook001.jpg" border="0" height="176" width="350" />

</a>

</div>

2 . Tạo khung hình , chữ chạy với thẻ <marquee>Mời bạn tham khảo đoạn mã sau


HTML Code:

<marquee onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();" direction="up" hspace="5" height="200" width=”200” loop="-1" scrollamount="1" scrolldelay="30" >
vị trí chèn</marquee>


- Muốn cho khung hình chạy bạn chỉ việc thay chữ vị trí chèn bằng hình
ảnh ( như ở trên ) ,chữ , flash …hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn

• Chú thích :

- direction="up" : hướng chuyển động . lên hoặc xuống, qua trái hoặc
qua phải ( Bạn thay chữ "up" bằng "down" nếu muốn nó chạy từ trên xuống
, "right" -> chạy qua phải , "left" -> chạy qua trái )

- height="200": chiều cao

- width=”200” : chiều rộng

- scrollamount="1" : Tốc độ ( Bạn chọn số lớn hơn thì tốc độ chạy càng nhanh)

- scrolldelay="30" : Số vòng chạy ( Bạn có thể chọn bằng bao nhiêu tùy
thích . VD : bạn chọn =”1” thì nó sẽ chạy 1 vòng rồi dừng lại )

- onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();" : Giá trị này cho phép người dùng rà chuột vào nó sẽ dừng lạiĐể trang trí cho đẹp bạn có thể tạo khung bằng thẻ <table>

- VD : tôi chèn vào khung bằng đoạn mã sau
HTML Code:

<table border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" width="150">
<tbody><tr>
<td class="menu_left1" bgcolor="#000000" height="20" width="100%"><div align="center">Liên kết bloggers</div></td></tr>
<tr>
<td bgcolor="#41627e"><marquee onmouseout="this.start()" direction="up" behavior="scroll" scrollamount="1" scrolldelay="20" height="80" onmouseover="this.stop()" align="center">
<a target="_blank" href="http://online.metavn.com/"><img alt="metavn Online" src="http://freecodeweb.googlepages.com/M1.gif" title="metavn Online" height="60" width="130" /></a>

<a target="_blank" href="http://delgro.blogspot.com/"><img alt="DELGRO" src="http://buidung269.googlepages.com/Link.gif" border="0" height="60" width="130" /></a>

<a href="http://sideduck.blogspot.com/" target="_blank" title="Free download Photoshop resources"><img src="http://sideduck.googlepages.com/130x60.gif" border="0" height="60" width="130" /></a>

</marquee></td></tr></tbody></table>


*** Bạn có thể coppy , sử dụng đoạn code trên và thay đổi lại những thông số màu xanh cho phù hợp
Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh