Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Tạo phân trang mới nhất cho blogspot

Cách phân trang mới nhất, đẹp mô đen, vừa thổi vừa ăn, Cài dzô chạy liền đây! Quà mừng năm mới của Anhvo cho các fan hâm mộ, Tranhung09 cóp dán - chia xẻ . Bạn xem hiển thị mẫu của Pager 2.0:


Ưu điểm:
- Gọn nhẹ, tải nhanh
- Đi đến 1 trang nào đó nhanh chóng theo ý muốn
- Khả năng tùy biến style và các display text linh hoạt
- Dùng cho cả Classic và Layout
Cài đăt: hướng dẫn đối với blog Layout (Bố cục)
Lưu ý: nếu các bạn đã cài bản 1.0 thì hãy gở bỏ nó ra trước khi cài bản mới này.

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
<style type="text/css">
.blogpager {
font-size:16px;
color: #060;
font-weight:bold;
padding:0px 4px;
}
</style>

<div align="center" style="margin:5px;">
<form action="#" name="pager20">
<span id="vwg-pager-first"></span> <span id="vwg-pager-prev"></span> <input name="showingpage" onfocus="this.select()" value="init..." type="text" size="4" title="Enter page number that You want to go" />/<input size="4" type="text" name="pagestotal" disabled="disabled" value="init..." /> <input type="button" onclick="checkpager()" value="Go" /> <span id="vwg-pager-next"></span> <span id="vwg-pager-last"></span>
</form>
</div>

<script type="text/javascript">

var blogID = "1193242412365517650";
var home_page = "http://www.vietwebguide.com/";
var pager_max_main = 10;

var pager_first_text = "First";
var pager_last_text = "Last";
var pager_prev_text = "Prev";
var pager_next_text = "Next";

</script>
<script src="http://www33.websamba.com/anhvosite/blogger/js/blogger_pager_script_v20.js"
type="text/javascript"></script>
</b:if>

Bạn vào Mẫu -> Chỉnh sửa HTML, chọn Mở rộng tiện ích mẫu và tìm dòng sau:
<b:include name='nextprev'/>
Thay thế toàn bộ đoạn code của Pager vào chỗ đoạn code vừa tìm được là xong. Bạn cần tùy biến những thứ đã được tô đỏ, như blogID, home_page và số bài tối đa trên trang chủ ((var pager_max_main). Bạn phải thiết lập biến pager_max_main bằng với số bài mà bạn đã thiết đặt trong Cài đặt - Định dạng - Hiển thị ? Số bài đăng trên trang chính:

CSS của các Pager được đặt tên là .blogpager, bạn có thể để mặc định hoặc tùy biến nếu bạn biết chút về CSS. Ngoài ra nếu nghiên cứu kỹ đoạn code trên bạn sẽ còn thay đổi được nhiều thứ nữa theo ý thích của bạn. Còn không thì bạn không cần làm gì nữa cũng đã có cái Pager ngon lành cho blog rồi.
Nguồn: Anhvo

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh