Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Thêm một công cụ xem trước một website và blog

Rất đơn giản, bạn chỉ cần copy đoạn code sau dán ngay trên thẻ hoặc ngay dưới thẻ trong mã nguồn website hay blog mà bạn muốn sử dụng. Với Google Blogger, bạn đăng nhập blog và nhấn trên Layout (Mẫu), chọn Edit HTML (Chỉnh sửa HTML) và tìm các thẻ trên.


<script language="javascript" src="http://thumbnails.iwebtool.com/src.js?border=004891" type="text/javascript"></script>

Bạn có thể chỉnh lại màu đường viền bằng cách thay đổi giá trị thập lục phân màu đỏ trong đoạn code.

Khi rê con trỏ vào liên kết bạn sẽ thấy hiển thị như hình dưới.

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh