Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Thêm một kỹ thuật làm ngắn lại địa chỉ blog Yahoo! 360

có một cách khá hayđể làm mà tôi xin giới thiệu. Đó là sử dụng http://www.shorturl.com/.

Trước tiên bạn truy cập vào địa chỉ này. Tại ô phía sau http:// bạn gõ Tên_của_bạn ví vụ tôi gõ: diepit. Tiếp đó bạn lựa chọn phần sau của tên miền mình định dùng hoặc chọn Check All để kiểm tra tất các phần sau. Địa chỉ của bạn sẽ có dạng như: http://tencuaban.shortURL.com. Trong đó tencuaban là tên mà bạn định đăng ký. ShortURL do bạn lựa chọn có thể là: 2Ya, vze, 1stA....Sau khi gõ xong click Create để kiểm tra. Ví dụ tôi kiểm tra địa chỉ http://diepit.vze.com thông báo địa chỉ này chưa được ai đăng ký (available để bạn chọn)Trường hợp bạn kiểm tra một địa chỉ nào đó mà đã có người đăng ký bạn sẽ được thông báo và gợi ý những phần sau chưa được đăng ký. Ví dụ tôi tìm tên emyeu với phần sau vze và được thông báo đã có người đăng ký.Trường hợp bạn muốn dùng một trong những địa chỉ ấy thì click ngay vào tên mình định chọn. Ngược lại bạn kéo xuống phía dưới và đánh một tên khác để tiếp tục tìm.

Sau khi lựa chọn được tên miền bạn click vào tên miền ấy và tiếp tục điền các thông tin như gợi ý:First Name: Tên
Last Name: Họ
Email Address: Địa chỉ email
Email again to confirm: Nhập lại địa chỉ email
Your Current URL: Địa chỉ blog. Ví dụ: http://blog.360.yahoo.com/blog-gVK1m4c1bfQiMXHn;_ylt=ArbmfDmTXX095UavMb4LI93HAOJ3
Site Name: Tên của blog
Brief description: Tóm tắt
Security Question: Chọn câu hỏi mật
Answer: Trả lời câu hỏi mật
What color is a red apple?: Trả lời "Red". (Cái này họ kiểm tra tiếng Anh của bạn đấy!)

Bạn kéo thanh trượt xuống và đồng ý các điều khoản sử dụng và click Create tên miền của bạn.Bạn sẽ được đưa đến trang tiếp theo. Kéo xuống và click Choose This Option cho lựa chọn gói Basic Account (Gói kia phải trả tiền).Cuối cùng bạn sẽ được đưa đến trang thông báo kết quả. Trong vòng 3 ngày tên miền của bạn sẽ được kiểm tra và kích hoạt.Với kỹ thuật này địa chỉ blog của bạn sẽ hoàn toàn hiển thị là http://tenban.ShortURL.com.

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh