Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Tạo khung đăng nhập cho Blogger


Như các bạn đã biết, nền blog WordPress luôn có plugin cho phép người dùng đăng nhập ngay tại Blog mà không cần phải vào trang chủ. Tuy Blogger không được cung cấp 1 khung đăng nhập chính thức cho người dùng, nhưng thủ thuật sau đây sẽ giúp bạn làm điều đó.

1. Đăng nhập vào Blogger > Layout > Page Elements (Phần tử trang).
2. Click vào Add a Gadget (Thêm tiện ích), một hộp thoại sẽ bật ra. Sau đó bạn chọn phần tử HTML/Javascript.
3. Thêm đoạn code bên dưới đây vào


<form action="https://www.google.com/accounts/ServiceLoginBoxAuth" method="post" onsubmit="onlogin()">
<br />
<input value="http://draft.blogger.com/loginz?d=%2Fhome&p=http%3A%2F%2Fdraft.blogger.com%2F" name="continue" type="hidden"/>
<br />
<div>
<label for="Email"> Tài khoản:
<br/>^lt;input id="Email" tabindex="1" name="Email" size="20" type="text"/>
</label>
</div>
<br />
<div>
<label for="Passwd"> Mật khẩu: (<a href="https://www.blogger.com/forgot.g" target="_top" title="Quên mật khẩu?">?</a>)
<br/>
</label>
<input id="Passwd" tabindex="2" autocomplete="off" name="Passwd" size="20" type="password"/>
</div>
<br /><br/>
<input id="signin-btn-ns" tabindex="0" value="Đăng nhập" class="ubtn ubtn-block" name="submit" type="submit"/>
</form>

4. Bạn có thể đặt tên cho Form là Đăng nhập/Sign in hay đại loại như vậy. Sau đó save lại và kiểm tra kết quả.

P/S: Đoạn code này mình đã thiết lập để tự động đăng nhập vào Blogger In Draft thay vì Blogger (Do BloggerInDraft hoạt động tốt hơn và nhiều người thích sử dụng hơn). Bạn có thể yên tâm sử dụng vì nó không lưu lại bất kì thông tin nào. Chúc vui !

Tác giả: Boyprodx

Theo TraiMienTay.Com