Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Yahoo Messenger 10 NewTrích:
Yahoo Messenger is a free service that allows you to see when friends come online and to send them instant messages. It also can alert you to new e-mail in your Yahoo Mail or Yahoo Personals accounts, or when you have upcoming events recorded in your Yahoo Calendar. Yahoo Messenger offers firewall support, a standby mode that minimizes the program until an Internet connection is made, the ability to save and print your conversations, and a tabbed interface that provides quick access to your favorite stocks, news, and sports scores.
Other features include the ability to create a chat room automatically, stock price alerts, the ability to send messages to friends (even if they're not online when you are), a Quick Compact mode that hides the Messenger tools to maximize your viewing area, Messenger Themes, and voice chat, which allows you to talk for free to anybody else on the Internet. It also includes Launchcast Radio, Yahoo Games, and Yahoo Audibles. Using a Webcam, you can see who you're chatting with or view the Webcam of any Yahoo member who has granted you access.
Trích:
Vài lời của mình:
Lang thang trên mạng thấy có nơi giới thiệu phần mềm này, mình có vào trang chủ Yahoo xem thực hư về cái Yahoo 10 này mà không có
Các bạn đừng nghĩ rằng đây là phiên bản 10 nhé, đừng vì cái tên
Nó chỉ là bản giao diện Vista được thêm thắt chút thôi, các tính năng chưa thực sự cải tiến và hơi bất tiện nếu ko quen
Nhưng cũng đáng để test thử lắm chứ
Trích:
Các tính năng khác bao gồm khả năng để tạo ra một phòng chat như tự động, giá cổ phiếu cảnh báo, khả năng để gửi tin nhắn đến bạn bè (thậm chí nếu họ không trực tuyến khi bạn đang có), một chế độ nhanh Compact rằng ẩn trong Messenger công cụ để tối đa của bạn đang xem khu vực , Chủ đề Messenger, và tiếng trò chuyện, cho phép bạn nói chuyện miễn phí cho ai trên Internet. Nó cũng bao gồm Launchcast Radio, Yahoo Games, Yahoo và âm thanh. Bằng cách sử dụng một Webcam, bạn có thể xem ai đang trò chuyện với bạn hoặc xem Webcam của Yahoo thành thành viên của bất kỳ ai đã tặng cho bạn truy cập
.

Vài hình ảnh của em nó: