Welcome to diepit.tk---> Hãy cùng khám phá---> Để-> Cùng nhau thành công & Cùng nhau tận hưởng

Shoutbox đóng / mở

Cách làm shoutbox đóng / mở:

Lưu ý: phải chắc chắn rằng bạn đã có 1 shoutbox, nếu vẫn chưa có, hãy đăng ký ngay. Có thể xem hướng dẫn đăng ký 1 shoutbox Ở ĐÂY.

1. Đặt đoạn mã sau trong phần head (nằm giữ các tag <head> và </head>.

<script src='http://vietwebguide.googlepages.com/switchcontent1.js' type='text/javascript'></script>
<script src='http://vietwebguide.googlepages.com/switchicon1.js' type='text/javascript'></script>


2. Đặt đoạn mã shoutbox của bạn vào giữa đoạn code bên dưới:


<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width: 450px;">
<tr>
<td style="background-color:#0168B3; font-weight:bold; border:1px solid black; padding: 0px; color:#FFFFFF">
<span id="faqtable1-title" style="float:right; margin:auto; cursor:pointer; font-weight:bold;" class="iconspan"></span>Chat Box</td></tr>
<tr><td><div id="faqtable1" class="icongroup2">Code showbox đặt ở đây


</div></td></tr></table>


<script type="text/javascript">
var faqtable=new switchicon("icongroup2", "div") //Limit scanning of switch contents to just "div" elements
faqtable.setHeader('[Hide]', '[Show]') //Set header HTML
faqtable.collapsePrevious(true)
faqtable.setPersist(true, 7) //Enable persistence to remember last switch content states for 7 days
faqtable.init()
</script>Chú thích:
- 450 : Bề rộng của thanh tab, bạn hãy canh cho nó khớp với hộp shoutbox của bạn.
- Chữ #0168B3 là màu nền của thanh tab. Bạn có thể thay đổi nó cho hợp với blog bạn.

Sau khi làm xong bước 2, lấy đoạn code thu được từ bước 2 và đặt vào 1 widget nào đó trong blog của bạn. Bây giờ thì bạn đã có hộp chát đóng mở được rồi đó

Loading...

Đăng nhận xét

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của diepcothanh